Aktualności Dla uczestników SłoniuMultimediaKontakt
Sponsorzy

Partnerzy

Patroni medialni


Dla uczestników

"Bo to historia, bo to marzenia..." czyli nocny bieg dla upamiętnienia Artura Hajzera, himalaisty, zdobywcy siedmiu ośmiotysięczników, twórcy programu Polski Himalaizm Zimowy.

Dystans: w przybliżeniu siedem kilometrów. W ten sposób przypominamy o siedmiu ośmiotysięcznikach na których stanął Słoniu. 

Program wydarzenia:

 • od godz. 20:00 rejestracja uczestników w biurze zawodów na terenie Stadionu Śląskiego (przy bramie 4)
 • godz. 21:50 zakończenie rejestracji
 • godz. 22:00 start biegu
 • godz. 23:15 zamknięcie trasy
 • godz. 24:00 koniec imprezy

A jak wygląda BdS? Zobaczcie sami!:

 

 

 

 

 

 

Mapa

Mapa zgodna z gps

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin imprezy sportowej
„Bieg dla Słonia”

Cel imprezy:

 • celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Artura "Słonia" Hajzera
 • uczestnicy pokonają symboliczny dystans 7 km po wyznaczonej trasie na terenach Stadionu Śląskiego i Parku Śląskiego.

 Organizator:

 • Klubem Rekreacyjno-Sportowym TKKF „JASTRZĄB” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Miasta Ruda Śląska pod pozycją numer 6, NIP 6412140340, REGON 276123154

Współorganizator:

 • Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 249.911.100,00 zł, posiadającą NIP: 954-274-52-09, REGON: 243373827
 • FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY ul.Sportowa 42 43-356 Kobiernice NIP 5472157757 REGON 363316006 KRS 000059416

Termin:

 • 17.06.2022, godz. 20:00 - 24:00 

Miejsce:

 • Start i Meta: Chorzów, Stadion Śląski, brama 4
 • Trasa: Park Śląski, w przybliżeniu 7 kilometrów wg załączonej mapy. 

Definicje:

 • BIEG – wydarzenie o charakterze sportowym, którego organizatorem jest TKKF „Jastrząb” pod nazwą „Bieg dla Słonia”. Bieg nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu przepisów prawa.
 • UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa:

 1. W Biegu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, a jej stan zdrowia pozwala na pokonanie zaplanowanej trasy.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie z opiekunami.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przed biegiem oświadczenia dostarczonego przez Organizatora i pozostawienie go w biurze zawodów.
 5. Bieg odbędzie się na częściowo oświetlonej trasie, jednak Organizator rekomenduje zaopatrzenie się w latarki (np. typu czołówka).
 6. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu.
 7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a za start w Biegu nie będzie pobierana opłata startowa.

Program wydarzenia:

 • od godz. 20:00 rejestracja uczestników w biurze zawodów na terenie Stadionu Śląskiego (przy bramie 4)
 • godz. 21:50 zakończenie rejestracji
 • godz. 22:00 start biegu
 • godz. 23:15 zamknięcie trasy
 • godz. 24:00 koniec imprezy

 Uwagi końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Bieg odbędzie się zgodnie z aktualnymi na dzień wydarzenia wytycznymi sanitarnymi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w razie zmiany obowiązujących przepisów. W razie takiej sytuacji nowe zapisy zostaną opublikowane na stronie biegdlaslonia.pl i w mediach społecznościowych.
 3. Uczestnicy wydarzenia startując w Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie w tym na stronie, portalach społecznościowych, stronie internetowej Organizatora oraz kanałach social media i stronie internetowej Stadionu Śląskiego, a także materiałach promocyjnych Biegu, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez wzięcie udziału w Biegu.
 4. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem, a start w biegu jest równoznaczny z jego akceptacją.
 5. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Trasa biegu znajduje się na terenie Parku Śląskiego i nie jest oddzielona od traktów pieszych, rowerowych, rolkowych, samochodowych. Należy zatem zachować szczególną ostrożność na trasie biegu.
 7. Organizator zapewnia opiekę zespołu ratownictwa medycznego wraz z karetką na starcie/mecie Biegu.
 8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i innych dla Uczestników Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 11. Dodatkowe pytania można zgłaszać mailowo: biegdlaslonia@gmail.com