Aktualności Dla uczestników SłoniuMultimediaKontakt
Sponsorzy
Partnerzy

Patroni medialni


Dla uczestników

"Bo to historia, bo to marzenia..." czyli nocny bieg dla upamiętnienia Artura Hajzera, himalaisty, zdobywcy siedmiu ośmiotysięczników, twórcy programu Polski Himalaizm Zimowy.

Dystans: w przybliżeniu siedem kilometrów. W ten sposób przypominamy o siedmiu ośmiotysięcznikach na których stanął Słoniu. 

Program wydarzenia:

 • godzina 18:00 otwarcie biura zawodów wejście zawodników pierwszej fali do sektora startowego
 • 18:30 start pierwszej 250-osobowej fali
 • kolejne fale będą startować co 30 minut do godziny 22:00
 • 23:00 zamknięcie trasy

A jak wygląda BdS? Zobaczcie sami!:

 

 

 

 

 

 

Mapa

Mapa zgodna z gps

 

 

 

Regulamin

Regulamin imprezy sportowej
„Bieg dla Słonia”

Cel imprezy:

 • celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Artura "Słonia" Hajzera
 • uczestnicy pokonają symboliczny dystans ok 7 km po wyznaczonej trasie na terenach Stadionu Śląskiego i Parku Śląskiego.

 Organizator:

 • Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Jastrząb” Ruda Śląska

Współorganizator:

 • Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin:

 • 18.06.2021, godz. 18: 30 - 23:00 

Miejsce:

 • Chorzów, Stadion Śląski, Plac Mistrzów (przed bramą 4)

Definicje:

 • BIEG – wydarzenie o charakterze sportowym, którego organizatorem jest TKF „Jastrząb” pod nazwą „Bieg dla Słonia”. Bieg nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu przepisów prawa.
 • UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa:

 1. W Biegu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, a jej stan zdrowia pozwala na pokonanie zaplanowanej trasy.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie z opiekunami.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przed Biegiem na stronie mktime.pl i podpisanie oświadczenia w dniu Biegu w biurze zawodów.
 5. Bieg odbędzie się na częściowo oświetlonej trasie, jednak Organizator rekomenduje zaopatrzenie się w latarki/czołówki.
 6. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu.
 7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a za start w Biegu nie będzie pobierana opłata startowa.
 8. Organizator ustanowił 8 startów falowych, przy czym limit zawodników w każdej fali wynosi 250 osób.

Program wydarzenia:

 • godzina 18:00 otwarcie biura zawodów wejście zawodników pierwszej fali do sektora startowego
 • 18:30 start pierwszej 250-osobowej fali
 • kolejne fale będą startować co 30 minut do godziny 22:00
 • 23:00 zamknięcie trasy

 Uwagi końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym szczególnie w zakresie obostrzeń sanitarnych.
 3. Uczestnicy wydarzenia startując w Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie w tym na stronie, portalach społecznościowych, stronie internetowej Organizatora oraz kanałach social media i stronie internetowej Stadionu Śląskiego, a także materiałach promocyjnych Biegu, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez wzięcie udziału w Biegu.
 4. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem, a start w Biegu jest równoznaczny z jego akceptacją.
 5. Organizator zapewnia opiekę zespołu ratownictwa medycznego wraz z karetką na starcie/mecie Biegu.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i innych dla Uczestników Biegu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 9. Dodatkowe pytania można zgłaszać mailowo: biegdlaslonia@gmail.com